Tag Archive: אי הגשת דוחות לרשויות המס

העלים מס ממכירת נכסים והשכרה: מקרה לדוגמא

wailing-wall-1702919_640

העלים מס ממכירת נכסים והשכרה: מקרה לדוגמא 5 (100%) 1 vote באתרים חדשות ותקשורת שונים התפרסמה כתבה שמספרת על כתב אישום שהוגש כנגד אברך שלומד בישיבה, אשר לא דיווח על הכנסותיו לרשות המסים ובו זמנית רכש נכסים והשכיר אותם. מעבר…
Read more