כללי

מהו העונש על העלמת מס במיליונים?

עבירות העלמות מס כוללות בתוכן עבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק המע"מ, העלמת הון, אי דיווח, אי רישום בפנקסי חשבונות וכדומה. בתיקים אלו יכול להיות שתעלינה טענות מקדמיות שונות או טענות הגנה מן הצדק ולכן מומלץ להיוועץ בעורך דין…
Read more

עבירות מס – הסדרת תשלומים מול הרשויות

עבירות מס - הלבנת הון

הלבנת הון נחשבת לגלגול סכומי כסף שהתקבלו תוך ביצוע עבירה, כגון מרמה לכספי חברה כאילו הם הכנסות כשרות. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מונה את עבירות המס, בהן זיוף או רישום כוזב של חשבוניות והצגת מסמך כוזב לרשויות המס על…
Read more

התמודדות עם מעורבים רבים בפרשת הונאה

עבירות מס - הלבנת הון

כבכל פרשה, עורך דין פלילי ומנוסה צריך לבחון את האישומים בכתב האישום ואת המיוחס ללקוח שלו בכתב האישום. בנוסף לכך, הוא יבחן את כל חומר החקירה וככל הנראה בתיק שבו יש ריבוי נאשמים, יבחין בין הלקוח שלו ובין אחרים. לחצו…
Read more

אילו עונשים יוטלו על העלמת מס בסכומים קטנים?

העלמת מס, למרבה הצער, נפוצה במיוחד בישראל, כאשר ההערכות הן שאחוז ניכר מהעסקים והעצמאיים מעלימים מס, בסכומי עתק מצטברים. רשויות המס בישראל, המנהלות מלחמת חומרה נגד התופעה, נוקטות יד קשה כלפי כל מי שנחשד בעבירות מס, כאשר העונשים נעים בין…
Read more