Tag Archive: עורך דין פלילי בת"א

מרמה והפרת אמונים – מה הקשר בין העברות?

עבירות מס

לעיתים קרובות ישנם פרסומים על עבירות מרמה והפרת אמונים, בדרך כלל כאשר מדובר על עבירות של עובדי ציבור. החוק קובע כי עובד ציבור שעושה עבירות מרמה או הפרת אמונים במהלך עבודתו, דינו מאסר של 3 שנים. מה הקשר בין שתי…
Read more