Tag Archive: עורמה

העלים מס ממכירת נכסים והשכרה: מקרה לדוגמא

5 / 5 ( 1 vote ) באתרים חדשות ותקשורת שונים התפרסמה כתבה שמספרת על כתב אישום שהוגש כנגד אברך שלומד בישיבה, אשר לא דיווח על הכנסותיו לרשות המסים ובו זמנית רכש נכסים והשכיר אותם. מעבר להשכרה ולחוסר הדיווח, פיצל…
Read more